ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τελευταία ενημέρωση για παροχές ασφαλιστικών ταμείων που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ

 

ΕΟΠΥΥ: 100ευρώ ανά 4 χρόνια  δαπάνη κατά άτομο. (Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε κοντινό ή μακρινό)

Η συνταγή είναι ηλεκτρονική , χρειάζεται έγκριση από ελεγκτή ιατρό ΕΟΠΥΥ εντός 15 ημερών απο την ημερομηνία έκδοσης της.

Η συνταγή έχει περιθώριο να εκτελεστεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσής της,όλα τα δικαιολογητικά(συνταγή, απόδειξη και βεβαίωση  οπτικού κατασήματος ,αντίγραφο IBANασφαλισμένου) κατατίθενται στο τμήμα παροχών του EOΠΥΥ.