ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
 
Η όραση είναι η σημαντικότερη αίσθηση του ανθρώπου. Λέγεται ότι η απουσία της μειώνει κατά 80% τις δυνατότητες του ανθρώπου! Η φροντίδα της είναι απλή και διάσημη. "Προσοχή σαν τα μάτια σου".. ο ιστός των ματιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και πρέπει να τα προστατεύουμε από ξένα σώματα και ακτινοβολίες.
Ο έλεγχος της καλής όρασης γίνεται από ειδικούς επιστήμονες σύμφωνα με ένα πρωτόκολλο (21 σημείων). Αν διαπιστωθεί κάποια πάθηση (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) προτείνουμε τον τρόπο της διόρθωσης  ή και περαιτέρω εξετάσεις. Είναι σημαντικό ο έλεγχος να γίνει από κάποιον ειδικό επιστήμονα και να μην αποφασίζουμε μόνοι μας για το ύψος της δύναμης των γυαλιών που θα φορέσουμε γιατί μπορεί να επιβαρύνουμε την όραση και να αυξηθεί γρήγορα η δύναμη της πάθησης (κυρίως πρεσβυωπία).  Ας δούμε αναλυτικά τα πιο κοινά διαθλαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε συνήθως με εφαρμογή γυαλιών.
 

Μυωπία

 
 

Μυωπία είναι η διαθλαστική εκείνη ανωμαλία, κατά την οποία μία παράλληλη δέσμη ακτίνων εισερχόμενη στο μάτι δεν εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή, αλλά μπροστά απ’ αυτόν, με αποτέλεσμα το είδωλο ενός αντικειμένου να μην απεικονίζεται ευκρινώς επί του αμφιβληστροειδούς.

ΑΙΤΙΑ
Η μυωπία μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο προσθοπίσθιο άξονα του οφθαλμού (αξονική μυωπία), σε μεγάλη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς ή του φακού (διαθλαστική μυωπία) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η μυωπία τείνει να αυξηθεί κατά την περίοδο της ανάπτυξης και σταθεροποιείται μετά την ενηλικίωση. Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή της. Συνήθως εμφανίζεται κατά τη σχολική ηλικία, οπότε το άτομο παραπονιέται για θολή αντίληψη των αντικειμένων, ενώ συχνά κλείνει τα μάτια για να δει τα μακρινά αντικείμενα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με γυαλιά, ή με φακούς επαφής. Οι διορθωτικοί φακοί απλώς διορθώνουν λειτουργικά τη μυωπία και δεν επιδρούν στην εξέλιξή της. Κατά τη μικρή όμως ηλικία, η διόρθωση της μυωπίας με τα κατάλληλα γυαλιά έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της οπτικής οξύτητας, της φυσιολογικής διόφθαλμης όρασης και της κινητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οφθαλμών.

Υπερμετρωπία

 
 

Υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική εκείνη ανωμαλία κατά την οποία, όταν ο οφθαλμός βρίσκεται σε ηρεμία, μία παράλληλη δέσμη φωτεινών ακτίνων, εισερχόμενη στο μάτι, εστιάζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

ΑΙΤΙΑ
Η υπερμετρωπία μπορεί να οφείλεται σε μικρό προσθοπίσθιο άξονα του ματιού, σε μικρή διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς ή του φακού ή σε συνδυασμό των παραπάνω.  Τα συμπτώματα της υπερμετρωπίας εξαρτώνται απόλυτα από την ηλικία του ατόμου και το βαθμό υπερμετρωπίας του. Μικρός βαθμός υπερμετρωπίας κατά τη γέννηση είναι φυσιολογικό φαινόμενο και μειώνεται με την ανάπτυξη του σώματος.
Στην παιδική ηλικία ο υπερμέτρωπας μπορεί, ενεργοποιώντας τη λειτουργία της προσαρμογής (βλ. Πρεσβυωπία), να εξουδετερώσει την υπερμετρωπία και να μην έχει πρόβλημα μειωμένης όρασης. Καθώς ο υπερμέτρωπας μεγαλώνει το εύρος προσαρμογής μειώνεται, οπότε αρχίζουν τα προβλήματα μειωμένης όρασης, τόσο για την κοντινή όσο και για τη μακρινή όραση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Ορισμένα άτομα με χαμηλή υπερμετρωπία, λόγω της συνεχούς προσπάθειας προσαρμογής και εξουδετέρωσης της υπερμετρωπίας μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα κοπιωπίας (κεφαλαλγία, πόνο στα μάτια, δακρύροια). Σε ορισμένα παιδιά η υπερμετρωπία ευθύνεται για την πρόκληση ενός είδους στραβισμού και πρέπει να διορθώνεται άμεσα γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης αμβλυωπίας (τεμπέλικο μάτι).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η διόρθωση της υπερμετρωπίας γίνεται με θετικούς φακούς. Η χορήγηση διορθωτικών γυαλιών εξαρτάται από το βαθμό της υπερμετρωπίας, την ηλικία του ατόμου, την παρουσία ή μη συμπτωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και φακοί επαφής.

Αστιγματισμός

 
 

Ο αστιγματισμός προέρχεται κυρίως από τον κερατοειδή χιτώνα. Όταν η καμπυλότητα του κερατοειδούς δεν είναι ομοιόμορφη στους διάφορους μεσημβρινούς του, τότε η εστίαση ενός αντικειμένου δεν είναι δυνατό να βρίσκεται ολόκληρη πάνω στον αμφιβληστροειδή.  

Η διαθλαστική πάθηση αυτή λέγεται αστιγματισμός (κερατοειδικός αστιγματισμός). Σπανιότερα, όμως, ο αστιγματισμός οφείλεται σε ανώμαλο κρυσταλλοειδή φακό που βρίσκεται πίσω από την ίριδα του οφθαλμού ή και σε ανωμαλία στην καμπυλότητα του οπίσθιου πόλου (αμφιβληστροειδικός αστιγματισμός). Ο αστιγματισμός μπορεί να συνυπάρχει τόσο με μυωπία όσο και με υπερμετρωπία.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ο αστιγματισμός έχει ως βασικό σύμπτωμα τη θολή όραση.  Επιπλέον, πολύ συχνά δημιουργεί κοπιωπία, δηλαδή κόπωση κατά την επισκόπηση κάποιου αντικειμένου που πρακτικά εκφράζεται με κόπωση, ζάλη, ερυθρότητα όταν κάποιος διαβάζει πολύ ώρα ή χρησιμοποιεί Η/Υ. Tα συμπτώματα, συνήθως, επιδεινώνονται όταν κανείς προσπαθεί να διαβάσει με ελλιπή φωτισμό.Σύνηθες σύμπτωμα της αστιγματικής εκτροπής είναι ο βραδινός πονοκέφαλος.  Η διάγνωση του αστιγματισμού γίνεται κατά τον οφθαλμολογικό έλεγχο στο οποίο ελέγχεται η διάθλαση (διαθλαστικός έλεγχος). Είναι γεγονός, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο αστιγματισμός συνυπάρχει με άλλες διαθλαστικές ασθένειες όπως μυωπία, υπερμετρωπία και πρεσβυωπία (ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς)

Πρεσβυωπία

 
 

Η πρεσβυωπία αφορά σε όλους τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 40-45 ετών. Σχετίζεται με την προοδευτική μείωση της κοντινής όρασης και οφείλεται σε αλλαγές και φθορά του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού που σταδιακά χάνει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις κοντινές αποστάσεις.

Η σύγχρονη τεχνολογία αντιμετωπίζει αυτές τις αλλαγές στην προσαρμοστικότητα του φυσικού μας φακού, δίνοντας στον πρεσβύωπα τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, απολαμβάνοντας ελεύθερη και άνετη δυναμική όραση.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
Το βασικό σύμπτωμα της πρεσβυωπίας είναι η αδυναμία εστίασης σε κοντινά αντικείμενα. Συνήθως παρουσιάζεται δυσκολία στο διάβασμα υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όταν δεν είναι εφικτό να διαβάσει κανείς τα μικρά γράμματα, και αισθάνεται μία θολούρα. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία οπτικής κόπωσης (πονοκέφαλο, πίεσης και βάρος στα μάτια) που ακολουθείται συχνά από οφθαλμολογικά συμπτώματα, όπως δακρύρροια και ερυθρότητα.